Rettsoppgjør etter utleie av leilighet

En utleier i Harstad krever 135.000 kroner fra leietaker grunnet at «leiligheten er påført omfattende skader og slitasje som langt overskrider det som kan anses som slit og elde». I dag møtes partene i tingretten.

OPPGJØR Da leietakeren leverte tilbake husnøkkel og leiligheten til leietaker, ble det bråk. Nå skal saken avgjøres i rettssystemet.  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

Saksøker vil i tillegg ha forsinkelsesrenter fra 28.07.2018 til betaling skjer, samt at saksøkte skal dekke hennes sakskostnader. Leiligheten skal ha vært nyoppusset ved innflytting.

–Dårlig vedlikehold

Saksøkers advokat har i sluttskrivet til Trondenes tingrett anført at ifølge leieavtalen mellom partene har leietaker plikt til å drive løpende vedlikehold av leiligheten. Dersom leiligheten påføres skade eller forringelse utover slit og elde, plikter leietaker å utbedre dette innen en måned etter utflytting.