Ikke godt nok

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) hadde god grunn til å ønske seg mer positive PISA-resultater, slik kommentaren hans gikk ut på da han i går mottok Norges-delen av den store OECD-undersøkelsen.

Neste PISA-undersøkelse bør vise et merkbart løft på tabellen - for begge kjønn.

nyheter

Her har kunnskapene i lesing, matematikk og naturfag hos 15 år gamle elever vært målt hvert tredje år siden 2000. Og «stabilt» er ikke godt nok når det er snakk om en plassering omtrent midt på treet blant de 72 landene som inngår i undersøkelsen. Særlig bekymringsfullt blir det når noe så grunnleggende som leseferdigheter viser størst tilbakegang siden forrige måling. Hver femte elev befinner seg nå på laveste nivå i dette faget - og hver fjerde blant guttene. Økende kjønnsforskjell er og blir en sentral utfordring i den norske skolen.

Nå er det mye PISA ikke fanger opp, det finnes det kritikere som minner om hver gang de middelmådige målingsresultatene presenteres. Formålet har da heller aldri vært å måle verdiformidling, dannelse av «gagns mennesker», kunnskapsbredde og så videre. Men eksempelvis for lesingens del, handler det om forståelse av tekst og kildekritisk lesing, altså et videre perspektiv enn ren kunnskaps- og ferdighetsmåling.

Å kunne tilegne seg en tekst er en forutsetning for å komme noen vei i andre skolefag, for å kvalifisere seg til et krevende arbeidsliv og for i det hele tatt å fungere i samfunnet. Dagens 15-åringer skal rustes til å løse vitale oppgaver, helst på stadig smartere måter enn dagens voksengenerasjoner; dette som et apropos til PISA-tallene som kom samme dag som Språkrådet utropte «klimabrøl» til årets nyord. Brøl og streik for klimaet må følges av et like sterkt engasjement for kunnskapsbasert handling.

Sanner kan vise til kunnskapsreformer, skjerpede kompetansekrav for lærere, ny lærernorm, nye læreplaner neste år og mer til. Verktøykassen er blitt tyngre. Nå må man sørge for en mest mulig målrettet bruk av innholdet, ikke minst for å styrke leseevnen i digitaliseringens tidsalder. Fra næringslivshold kritiseres skolepolitikken for å stå på stedet hvil. Mer presist blir det i så fall med den militære termen «på stedet marsj», å bruke sine krefter uten å komme videre. Neste PISA-undersøkelse bør vise et merkbart løft på tabellen - for begge kjønn.