Vil droppe sommervikarer til å klippe og stelle på kirkegårdene

Kirkekassa er tom, og vel så det. Dramatiske kutt må iverksettes om ikke kommunen trår til.

Alvorlig: Kirkeverge Oddleif Haagensen er pålagt ved lov å få budsjettet til å gå i balanse. Nå risikerer han å måtte gjøre smertefulle kutt hvis ikke kommunen trår til.   Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Det kan bety null penger til sommervikarer, noe som innebærer at kirkegårdene i Harstad vil gro over.

Underfinansiert

– Vi er raka fant, konstaterer en bekymret kirkeverge Oddleif Haagensen ved Harstad Kirkelige Fellesråd. Han begynte i stillingen i fjor sommer, og har brukt mye tid på å få oversikt over organisasjonen og personalet.