Tjeldsund skiftet bispedømme

Søndag 1. desember blir det markert at Tjeldsund menighet overføres fra Sør-Hålogaland til Nord-Hålogaland bispedømme.

SAMLET: Tjeldsund menighet overføres fra Sør-Hålogaland til Nord-Hålogaland bispedømme. Foran fra v.: Prost i Ofoten Jan Egil Ingebretsen, biskop i Sør-Hålogaland Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, sogneprest i Tjeldsund Ida Maria Heggelund, biskop i Nord-Hålogaland Olav Øygard, prost i Trondenes Arne Håkonseth. Bak fra v.: Kirkeverge Elin Nikolaisen, tekstleser Ester Hanssen, leder i Tjeldsund menighetsråd Gudrun Tunstad, kantor Fredrik Lantz, kirketjener Ragnar Hans Hanssen. Foto: Martin Svendsen. 

nyheter

Det siste året har Trondenes prosti i Nord-Hålogaland hatt ansvaret for prestetjenesten, men nå tas skrittet fullt ut og menigheta skifter bispedømme.

Det skjer som en følge av sammenslåinga av Skånland og Tjeldsund kommuner, opplyser prost i Trondenes prosti, Arne Håkonseth.

Markeringa skjedde ved en gudstjeneste i Tjeldsund kirke sist helg, der biskopene i Sør- og Nord-Hålogaland, Ann-Helen Fjeldstad Jusnes og Olav Øygard, deltok. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i kommunehuset på Hov, der var taler og hilsener i anledning overføringa.