På noen fergestrekninger blir prisøkningen opp mot 40 prosent

Må spare penger på ferge. Tar ned frekvens, setter opp prisen.

Melbu – Fiskebøl: Her foreslås det færre turer og redusert åpningstid. Det legges opp til å fortsatt ivareta pendlertrafikk. Arkivfoto 

nyheter

Nordland fylkeskommune skal spare 60 millioner kroner på fylkesvei og fylkesveiferger neste år.

- Vi har ikke noe annet valg enn å ta ned ruteproduksjonen. Vi legger ikke ned noen ruter, men det blir færre avganger på enkelte samband. Fra vi i oktober varslet at dette arbeidet er i gang og frem til nå, har fylkeskommunen vært i dialog med selskapene for å finne best mulig løsninger. Vi er ikke helt i mål, men ser for oss å kunne sende ut en høring i løpet av desember, forklarer samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp).