Nesten 18.000 mennesker har vært i kirka i år

Nesten 18.000 mennesker i Harstad har vært til stede på gudstjenester i Harstad de ti første månedene.

Turister: Over 20.000 turister er innom Trondenes kirke i løpet av året.   Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Totalt deltok 22.203 på gudstjenester i løpet av hele fjoråret.

I fjor ble 184 ungdommer konfirmert i kirken i Harstad, ved utgangen av oktober i år er antall konfirmanter 166.