Æresmedlemmer i Harstad Mandskor

I disse førjulstider øver de fleste kor på harde livet for å stå best mulig rustet til julekonsertene fremover.

ÆRESMEDLEMMER: Disse tre nyutnevnte æresmedlemmer i Harstad Mandskor (tilfeldigvis tenorer) er fra venstre Reidar Aronsen, Eilif Knudsen og Nils Strandbu. Foto: Privat 

nyheter

Så også med Harstad Mandskor som skal ha sine konserter i Harstad, men også på Ibestad i år, melder Gunnar Bjørkmann i Harstad Mandskor.

Allikevel tar de seg tid til å gi honnør til disse tre sangerne hvor noen av dem har vært med helt siden 70-tallet.

Lang og trofast tjeneste i HMK både som sangere og i administrative oppgaver innenfor koret.

Disse tre nyutnevnte æresmedlemmer (tilfeldigvis tenorer) er Reidar Aronsen, Eilif Knudsen og Nils Strandbu.


Historiske tilbakeblikk:

Korbyen i nord

Harstad er korbyen i nord. Dette er en udiskutabel sannhet. Hva vet vi om korene og hvor mange vi har hatt?Harstad mandskor skal synge julen inn med D.D.E

De skal synge med trøndere i Kulturhuset i desember.