Inngår samtaler om fusjon

Hålogaland Kraft og Nordkraft har satt i gang en prosess som skal munne ut i en konsern-fusjon første januar 2021.

FORVENTNINGSFULLE Administrerende direktør Bjørn Erik Olsen (t.v.) og styreleder Finn Håkon Jørstad i Hålogaland Kraft ser fram til en fusjon mellom Harstad-selskapet og Nordkraft i Narvik.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Sonderingene mellom selskapene startet allerede tidlig i sommer. Styret i HLK har gjennom vedtak gitt administrasjonen grønt lys til å innlede samtaler og forhandlinger med Nordkraft.

Narvik-selskapet behandlet saken i et styremøte mandag 2. desember, og der fikk administrasjonen i Nordkraft de samme fullmakter til å sparke i gang prosessen.