Harstad inngikk forlik i millionsøksmål etter gammel barnevernssak

Harstad kommune/v ordføreren var stevnet for Trondenes tingrett med krav om et millionbeløp i erstatning.

INNGRIPEN Var barnevernet i Harstad for sein med å hente ut et barn fra en familie der jenta var utsatt for omsorgssvikt? Det endelige svaret får vi aldri. Partene har inngått forlik, og søksmålet mot kommunen er trukket.  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

En nå voksen kvinne mente gjennom sin advokat at barnevernet i Harstad ikke hadde reagert raskt nok, da hun var utsatt for omsorgssvikt i hjemmet som barn.

I ettertid skal hun ha fått senskader, som hun knyttet direkte til omsorgssvikten.