Misbruker planla å røyke 220 gram hasj

Under tilståelsessaken hevdet mannen fra Kvæfjord at narkotikaen kun var til eget bruk.

HASJ Mannen har misbrukt hasj hele sitt voksne liv, og har ingen planer om å slutte. Han kjøpte inn 220 gram, og planla etter eget utsagn å røyke nesten alt selv.  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

Trondenes tingrett kjøpte den forklaringen. Men selv om stoffet var til eget bruk, bemerker retten at et så stort kvantum representerer en spredningsfare, noe dette tilfellet bekrefter ved at siktede hadde erkjent å ha overdratt cirka 15 gram av partiet til andre.

Ukjent dealer

I mai 2019 kjøpte han cirka 220 gram hasj i Harstad av en for politiet ikke navngitt person. Etterpå distribuerte han cirka 15 gram av hasjen til ulike personer i løpet av mai måned.