Norwegian-kaptein truet med å snu i luften – mente beredskapen var for dårlig.

Men Avinor mener beredskapen er meget god og at de opererer innenfor regelverket.

Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

nyheter

Det er TV2 som omtaler denne saken fredag ettermiddag.

Under LOs luftfartskonferanse, som ble arrangert torsdag, uttrykte fagforeningen sin bekymring over utviklingen.

LO peker på at Avinor etter omfattende kutt må spare ytterligere 400 millioner kroner neste år.


De narkotiltalte advokatene: Frikjent og samfunnsstraff

Mens aktor ville ha de to advokatene dømt til lange fengselsstraffer, mente retten at 49-åringen ikke hadde noe med beslaget å gjøre - selv om garasjen hans skal ha blitt brukt til narkotikasalg.

 

– Vi er meget bekymret over at den blå regjeringa har pålagt Avinor å spare så mye at det nå rammer sikkerhet, beredskap og arbeidsvilkårene til de som jobber i luftfarten, uttaler LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik til LOs nettside.

– Innstramminger rammer

I en hendelse truet en Norwegian-kaptein med å snu underveis fra Oslo til Evenes fordi det ikke var tilstrekkelig beredskap på Evenes.

– I november ville ikke Avinor betale 2,5 timers overtid til en ansatt i brann- og redningstjenesten på Evenes. Da piloten i passasjerflyet fikk vite at det ikke var beredskap, svarte piloten at han ville snu Norwegian-flyet tilbake til Oslo. Dette viser hvordan innsparingene rammer beredskapen, sier Tor Erik Granum i Norsk Tjenestemannslag til LOs nettside.


Halte i land 20-millionerskontrakt på Evenes

Reservekraften sikres til nye Evenes flystasjon. Kontrakten er inngått.

 

Mener beredskapen er god

Fri Fagbevegelse skriver fredag at det var Norwegians kveldsfly 8. november som var nær ved å snu. Om flyet hadde returnert til Oslo, måtte passasjerene overnattet i Oslo. Det hadde heller ikke vært noe fly klart til passasjerer som skulle reise fra Evenes til Syden morgenen etter.

Avinor skriver i en epost til Fri Fagbevegelse at beredskapen er meget god og at de opererer innenfor regelverket.

«Luftfartstilsynet er informert og innforstått med vår anvendelse av regelverket. Det meget gode sikkerhetsnivået vi har i norsk luftfart er godt ivaretatt», heter det i eposten.


Endelig nei til skiløype i Sørlimarka: - Nå skal det lages ny trasé

Ny områderegulering for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt er vedtatt – uten regulert skiløype gjennom feltet.