Endelig nei til skiløype i Sørlimarka: - Nå skal det lages ny trasé

Ny områderegulering for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt er vedtatt – uten regulert skiløype gjennom feltet.
nyheter

Det blir ikke anledning å kjøre en egen preparert skiløype gjennom Sørlimarka skytefelt i Harstad kommune. Dette har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet og orientert partene om.

Arbeidet med å få i stand en ny områderegulering for feltet startet allerede tilbake i 2014, melder forsvarsbygg.no.