Angrep Narvik, men Harstad var et alternativ

Angrepet på Narvik var forbundet med flere usikkerhetsmomenter for tyskerne. De visste at ikke langt fra byen lå Elvegårdsmoen med sine mobiliseringslagre, og at byen var hovedkvarter for Infanteriregiment nr. 15. Men de visste ikke hvor store militære styrker nordmennene hadde i byen til enhver tid.
nyheter

Den største hindringen, slik tyskerne så det, var kystfortene de mente dekket innseilingen gjennom Ofotfjorden mot Narvik. De måtte ha en alternativ angrepsplan i tilfelle kystfortene stoppet jagerne og de ikke klarte å innta byen ved sitt overraskende angrep tidlig om morgenen 9. april.

Planleggingen

Det var general Nikolaus von Falkenhorst som 20. februar 1940 fikk oppdraget av Hitler med å lage en grovplan for angrepet på Norge. Antagelig fikk han ordren fordi han hadde vært i Finland og deltatt som stabsoffiser under den finske borgerkrigen. Der hadde han høstet erfaringer med krigføring under strenge vinterforhold.