Huskjøper krever opp til 1,1 millioner kroner i prisavslag

Kjøperen fant i ettertid hva han karakteriserer som «omfattende råteskader og konstruksjonsmessige mangler» ved bygningen. Nå har han stevnet selger inn for Trondenes tingrett, med krav om et solid prisavslag.

TVIST Dommerfullmektig Markus Arentsen må ta stilling til om en huskjøper i Harstad har krav på et millionbeløp i prisavslag.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Rettssaken går i neste uke. Spørsmålet er om eiendommen har en mangel som gir krav på prisavslag tilsvarende utbedringskostnadene. Disse beløper seg til utrolige tre fjerdedeler av den totale kjøpesummen.

«Lappet sammen»

Saksøker skriver at boligens yttervegg og tilhørende grunnmur lider av omfattende råteskader, og konstruksjonsmessige mangler, der råteskadene ved boligen har fått lov til å utvikle seg over lengre tid. Veggplate er her blitt montert over råteskadd vegg, og trapp er blitt «lappet sammen», mener advokaten.