Bedre vei må på plass

Den utfordrende veibiten ned til Norges brannskole på Fjelldal, må oppgraderes, før hybler til fagskolen kan bygges.

Fylkesvei 713 må oppgraderes. 

nyheter

Prosjektleder for utvikling i Tjeldsund, Ingrid Davidsen, orienterte delegasjonen som besøkte Norges brannskole torsdag om status for bygging av hybler til fagskolen som planlegges der.

– Vi har fått innsigelser fra Statens vegvesen om at veibiten ned til brannskolen, samt kollektivfelt, må være ferdig før studentboliger kan tas i bruk, forklarer hun.