Ikke noe til fagskole brann og redning i statsbudsjett 2020:

– Må prioriteres snart

Ap-nestor Martin Kolberg vil presse på for at toårig fagskole for brann og redning på Fjelldal, må inn i statsbudsjettet 2021.

brannskolebesøk: Roar Johansen (t.v.), direktør på Norges brannskole fikk besøk av Per Brekke og Marit Endresen i DSB, samt Arbeiderparti-delegasjonen Martin Kolberg, Helene Berg Nilsen, Terje Bartholsen og Evald Joakimsen. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Kolberg besøkte Tjeldsund Arbeiderparti torsdag, og var innom Norges brannskole der også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var for anledningen.


Fagskolesommel tas opp i spørretimen

Stadige utsettelser av utbygginga ved Norges brannskole har skapt stor frustrasjon både lokalt og nasjonalt.

 

Avdelingsdirektør Marit Endresen fra avdeling for kunnskapsutvikling og digitalisering i DSB, informerte om at det fortsatt jobbes med å etablere en toårig fagskole for brann og redning der.