Kommuneoverlegen advarer de unge mot partydop:

– Kan gi varige skader

Kommuneoverlege Jonas Holte er bekymret over at flere ungdommer bruker partydop, men advarer mot svartmaling.

Ikke bare svart: Kommuneoverlege Jonas Holte mener det er viktig at både kommunen og politiet skaffer seg oversikt over omfanget av dopmisbruket i ungdomsmiljøene. Foto: Tore Skadal 

nyheter

– Det er problematisk at vi ikke har statistikk som viser om dette er et stort samfunnsproblem, men vi kan bare ane at det er betydelig. Vi vet at mange kommuner er bekymret over at ungdom ruser seg på partydop og illegale midler, men vi vet ikke hvor stor problemet er, sier Holte. I Tromsø foregår det også en samfunnsdebatt rundt dette temaet.

Mye flott ungdom

Samtidig advarer Holte sterkt mot å stemple en hel ungdomsgenerasjon som potensielle rusmisbrukere.