Amund Sjølie Sveen ble etterforsket etter Festspillene

Spritservering på torget henlagt: – Politiet har prioritert riktig

Det vakte oppsikt da Amund Sjølie Sveen under åpningsseremonien av Festspillene i sommer serverte ren vodka til deler av publikum. Nå slipper han etterforskning og straff.

VODKA-STUNT: Her skjenker kunstner Amund Sjølie Sveen vodka til publikum under åpningsseremonien på årets festspill. Nå slipper han unna både etterforskning og bot.  

nyheter

Politimesteren i Troms har i brev til Harstad kommune meddelt at forholdet er henlagt da det antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold jf. Straffeprosesslovens paragraf 224.

– Greier ikke å nå over alt

Påtaleansvarlig jurist Mona Madsen ved Harstad politistasjon sier de ikke har sett grunnlag til å bruke politiets ressurser til å etterforske saken videre.