Frykter utkantskjebne: - Sørbygda i Harstad har kommet i bakleksa

Mandag kveld møttes bygdefolk på strekninga fra Tjeldsundbrua til Nordland grense på den nedlagte skolen i Gausvik for å ta stilling til om de trenger et utviklingslag for å få ting til å skje i denne delen av Harstad.

STOR INTERESSE: Interimsstyret registrerte stor interesse for et utviklingslag i bygda. Fra venstre: Jorunn Skogan Konst (sekretær), Torbjørn Hansen (styremedlem) og Morten Andreassen (leder). 

nyheter

Noen ildsjeler mente dette var nødvendig fordi Sørbygda nå på mange måter lider samme skjebne som mange andre utkanter. Morten Andreassen, Jorunn Skogan Konst og Torbjørn Hansen hadde allerede dannet et interimsstyre, og de hadde ingen problemer med å få bygdefolket med seg.

Mangler bredbånd

De tre i interimsstyret mente bygda var kommet i bakleksa på en rekke områder.