Her slår politiet til: Arbeidere innlosjert i potensiell brannfelle

Under en tverretatlig samarbeidskontroll avdekket Arbeidslivskriminalitetsteamet i Midt-Troms ulovlige boforhold for flere utenlandske arbeidstakere.
nyheter

Det var under en samarbeidskontroll 13. november i Salangen at Politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten i samarbeid med lokalt El-tilsyn og bistand fra lokalt brannvesen gjennomførte kontroll i byggenæringen. Her ble blant annet boforholdene for arbeidstakere nærmere undersøkt. Disse resultatene var nedslående. På en privatadresse bodde fire arbeidere av utenlandsk opprinnelse i det som viste seg å være en potensiell brannfelle. Dette skriver lensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms lensmannsdistrikt i en pressemelding.


Litauisk transportselskap kan bli kastet ut av Norge

Et litauisk transportselskap risikerer å miste tillatelsen til å kjøre i Norge etter en rekke regelbrudd. Selskapet innrømmer feil.

 

Alvorlige mangler

– Vi avdekket alvorlige mangler ved det elektriske anlegget på denne innkvarteringen. Blant annet var hovedsikringene byttet til 63 ampere i anlegg dimensjonert for 35 og flere av oppvarmingskildene uforsvarlige. Eltilsynet anså avvikene som så alvorlig at de valgte å kutte strømmen umiddelbart, sier Andreas Nilsen.