Millionsjokk på bordet. Evenes må dekke inn et merforbruk på 8,7 millioner.

– Dette skulle vært presentert for oss i september, og setter oss nå i en svært vanskelig situasjon, sier ordfører Terje Bartholsen (Ap) i Evenes.

økonomi: Ny ordfører Terje Bartholsen (t.v.) liker ikke den økonomiske situasjonen Evenes har havnet i. Rådmann Rolf M. Lossius foreslår å dekke inn underskuddet fra disposisjonsfondet. Foto: Tone A. Karlsen 

nyheter

Onsdag skal formannskapet i Evenes behandle den økonomiske ståa i inneværende år, samtidig med budsjettet for 2020. Ut fra prognoser ligger de an til merforbruk på de fleste budsjettområder i 2019. Totalt avvik mellom gjeldende budsjett og prognose er på 8,79 millioner kroner.

– Fullstendig overraskelse

– Omfanget kommer som en fullstendig overraskelse på oss, og har ikke vært varslet tidligere. Når det kommer i desember har vi ikke andre muligheter enn å ty til disposisjonsfondet, sier nyvalgt ordfører Terje Bartholsen.