Havnet i en milliontvist med Kvæfjord

En barnevernssak mellom Evenes og Kvæfjord står for 2,1 millioner kroner, av de 8,7 millionene som blir overforbruket i Evenes i 2019.

Evenes rådhus  Foto: Hans Viktor Øye

Selv om man selvsagt helst vil å gå i balanse, så er jeg egentlig ganske godt fornøyd med drifta

nyheter

Evenes har en tvist gående med Kvæfjord om barnevern, som må tapsføres med 2,1 millioner kroner i 2019.

– Evenes har hatt en sak gående om barnevernstiltak med Kvæfjord. Det er en tvist som dreier seg om hvem som skal betale. Vi mener det er Kvæfjord, men fylkesmannen nekter oss innsyn i papirene, så selv om vi har en god dialog med revisjonen, så stopper denne saken opp hos fylkesmannen, forklarer rådmann Rolf M. Lossius.