Meninger

Har de som ønsker ny kino i Harstad uansvarlige motiver?

Skal Harstad ha nødvendig tilgang på varme hender og kloke hoder, må vi få de unge voksne i etableringsfasen med jobb og familie til å ville slå seg ned i Harstad.

Harstad kino 

nyheter

Mange har engasjert seg i debatten om ny kino og bibliotek. De fleste som slipper gjennom i media ser ut til å sette opp kino mot sykehjemsplasser. Men er det slik at de som ønsker seg ny kino, handler ut fra kortsiktige og uansvarlige motiver?

«Attraktiv hele livet» er et kommunalt slagord som ikke provoserer mange, men når vi kommer til beslutninger som skal gi innhold i ordene, kommer uenighetene til uttrykk.

Særlig den eldre garde er aktiv i Byrunden og snakker varmt for å prioritere sykehjemsplasser framfor underholdningstiltak som ny og moderne kino og oppgradert bibliotek. Det vises også liten forståelse for behovet for ny kino med begrunnelse at den eksisterende kinoen er dårlig besøkt, og dessuten at bygget er en arkitektonisk perle.


Harstad kulturhus går mot et underskudd i millionklassen

Uforutsette kostnader gjør at Harstad Kulturhus må snu alle steiner for å bringe driften i balanse.

 

Vi trenger unge voksne

Å være politiker innebærer å prioritere mellom mange gode velferdstiltak og innbyggernes ulike behov i ulike livsfaser. Det er en tøff oppgave å sitte med rådmannnens økonomiske oversikt og skulle få inntekter og utgifter til å gå i null. Vi framsnakker ansvarlige politikere. Vi snakker mindre om visjonære politikere. En visjonær politiker må ikke bare tenke på antall senger på sykehjem i innebærende valgperiode, men også hvordan Harstad skal få skatteinntekter og arbeidskraft til å betjene framtidige skole- og sykehjemsbehov. Fraflytting og forgubbing er et problem, og vil bli et enda større problem for små og mellomstore byer som Harstad.

Skal Harstad ha nødvendig tilgang på varme hender og kloke hoder, må vi få de unge voksne i etableringsfasen med jobb og familie til å ville slå seg ned i Harstad. Det må være steder å møtes for unge som ikke kommer med ferdig familiepakke, og byen må kunne tilby attraktive fritidstilbud. Det er de unge voksne i aldersgruppen 20 til 40 som bør være satsingsområdet for visjonære politikere. For denne gruppen er film og kino det viktigste underholdningstilbudet. Og da holder det ikke med gårsdagens lyd og bilde.


 

Mer enn hjemmekino

Og selv om kinoen er et stil-ikon, kommer den ikke til sin rett under dagens forhold. En moderne filmopplevelse innebærer topp kvalitet på bilde, lyd og helst med effekter som vibrasjon og bevegelser med. I tillegg bør det være et hyggelig nærmiljø med kafé- og bartilbud, som gjør opplevelsen til noe mye mer enn det man får ved å se film i egen stue. Og med flere saler vil kinodriften bli mer effektiv. I byer med et slikt tilbud, er det fortsatt kø foran billettlukene og utsolgte forestillinger, noe man dessverre altfor sjelden opplever i Harstad for tiden.

På samme måte har biblioteket potensial til å bli et sosialt treffpunkt ved å arrangere slampoesikvelder, forfattermøter, tekst- og musikkvelder - igjen i et ungdommelig kafémiljø. Nøysomhet er en dyd. Tæring etter næring likeså. Men jeg velger meg likevel salige Bjørnstjerne Bjørnson: «Fred er ei det beste, men at man noe vil.»