Krevde 360.00 kroner: Megler og selger av Torvet 1A frikjent for erstatning

Eiendom-Nord AS v/ Karl-Erik Aagaard Nilsen stevnet selger Svein Eriksen og eiendomsmegler Eirik Jakobsen for retten etter kjøpet av næringseiendommen Torvet 1a i 2017.

TORVET 1A: Bygningen er i dag en del av Bysenteret. Arkivfoto: Kjell Magne Angelsen 

nyheter

Han forlangte 360.000 kroner i erstatning og egne sakskostnader dekket av de saksøkte, men nådde ikke fram med noen av kravene.

I stede må Eiendom-Nord AS ut med 275.500 kroner for å dekke motpartenes sakskostnader.