Politireformen: – Skyhøyt overtidsbruk, en tøff hverdag, og slitne ansatte

Jahn Erik Solheim er innsatsleder i patruljeseksjonen ved Harstad politistasjonsdistrikt og nestleder i Politiets Fellesforbund i Troms. Han merker sentraliseringen innen politiet på kroppen hver dag.

BELASTNING Situasjonen for de ansatte på gulvet i politiet er uholdbar i lengden, sier innsatsleder Jahn Erik Solheim.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Kommunens politiske ledelse begynner for alvor å bli bekymret over frafallet av statlige arbeidsplasser i Harstad. Et av områdene er politi- og lensmannsetaten, der antall stillinger har gått ned med 27 siden 2016.

Slitasje

Utviklingen har både en lokaløkonomisk og en menneskelig side.