Ordførerne vil snu trenden: 50 statlige arbeidsplasser har forsvunnet fra Harstad på to år

Ordfører og varaordfører liker dårlig trenden som viser at Harstad har mistet så mange statlige arbeidsplasser de to seneste årene.

strategi: Kari-Anne Opsal og Espen Ludviksen er i gang med en strategi for å se på hvordan snu nedgangen i antall statlige arbeidsplasser til bedre tilrettelegging for å øke antallet. Foto: Andreas Isachsen 

nyheter

Den eneste trøsten de to finner i tallene er at dette er et fenomen som også rammer en rekke andre byer i landsdelen.

– 50 tapte statlige arbeidsplasser er uansett altfor mange. Derfor har vi siden vi overtok vært opptatt av å se nærmere på tallene knyttet til denne reduksjonen, for om mulig å finne noen årsaksforhold.