Anbefalt medisin fra administrasjonen:

- Flere investeringer i Kvæfjord bør settes på vent

En rekke investeringer og tiltak lokalpolitikerne har ønsket fullført i Kvæfjord, bør settes på vent, foreslår administrasjonen.

HELHET I administrasjonssjef Merete Hessens forslag til økonomiplan for 2020–2023, går innstramninger, effektiviseringer, forskyving av ønskede tiltak, og store investeringer hånd i hånd.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

I innspillet til økonomiplan 2020–2023 er det eksempelvis ikke videreført tidligere forslag om 7,2 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak, i første rekke fortau langs fylkesveien på Vikeland.

Det er heller ikke satt av nye investeringsmidler til veier eller veilys, ut over de årlige styrkingsmidler til den løpende driften på teknisk.