Fastlandsforbindelse gjennom Toppsundet vil koste 2,5 til 3,5 mrd.

Harstadpolitikerne skal ta stilling til ny mulighetsstudie for undersjøisk tunnel mellom Harstad og Grytøya.

HER ELLER DER: Det er flere mulige alternativer for å knytte Grytøya og Hinnøya sammen med en undersjøisk tunnel. Kartskisse: Asplan Viak 

nyheter

«Fastlandsforbindelsen», som den heter i mulighetsstudien, er altså en øyforbindelse gjennom Toppsundet, mellom øyene Grytøya og Hinnøya, Harstad.

Saken skal behandles i formannskapet 19. november og i kommunestyret 5. desember. Mulighetsstudien er bestilt av kommunestyret, og den vurderer på et prinsipielt og overordnet nivå gjennomførbarhet, konsekvenser og kostnader av traséalternativer for en slik forbindelse.