Dette frykter vi mest i trafikken

Møte med utenlandske vogntog troner på en soleklar 1. plass over hva norske bilister frykter mest.
nyheter

55 prosent av de spurte i en undersøkelse fra Frende forsikring trekker fram utenlandske vogntog som sin største frykt.

- Når vi ser at utenlandske vogntog kjører seg fast på fjellet med sommerdekk, stoppes i kontroller eller tar fyr i tunneler er det klart det setter spor hos folk, sier fagsjef Roger Ytre-Hauge.

- Med hjertet i halsen

Dekk som er uegnet for vinterføret i Norge gjør at mange vogntog havner i grøftekanten hver vinter.

- Vi vet at mange kjører med hjertet i halsen i møte med vogntogene og er redde for at det skal skje ulykker, sier kommunikasjonssjef i NAF, Camilla Ryste.

En NAF-undersøkelse viser at hele 72 prosent er bekymret for tilstanden til vogntog som ferdes på norske vinterveier, mens nesten halvparten (45 prosent) sier at de så vogntog som sto fast eller kjørte av veien forrige vinter.

- Kontrollrutiner og godkjenningskrav er ikke like bra i utlandet som i Norge. Dårlige dekk og teknisk stand spiller inn. Det kan gjøre at bremser blir varme og i verste fall svikter når vogntoget starter nedkjøring etter en av fjellovergangene, sier Ytre-Hauge.

En annen faktor han trekker fram er sjåfører som ikke er vant med svingete, smale og glatte veier.


– Vogntogsjåfører fjerner kjetting kort tid etter kontroll

Walter Søraas i Statens vegvesen sier til NRK at vogntogsjåfører, særlig de utenlandske, fjerner kjettingene på dekkene noen kilometer etter at de er blitt kontrollert.


Skjerper kravene

I midten av oktober kom nyheten fra samferdselsminister Jon Georg Dale om at kravene til tunge kjøretøy skjerpes fra neste vinter. Tiltakene er blant annet:

• Økte krav til vinterdekkene

• Økte gebyrsatser for brudd på utstyrskrav (for eksempel kjettinger)

• 20 millioner kroner bevilges til økte kontroller i vinterperioden

NAF har etterlyst skjerpede lovkrav på disse områdene i lengre tid.


 

Fører til dødsulykker

Tall fra Statens vegvesen viser at 18 prosent av dødsulykkene på norske veier i 2018 var kollisjoner mellom personbil og lastebil, buss eller vogntog. De to ulykkestypene som skjer oftest er møteulykker og utforkjøringer.

- At nesten én av fem dødsulykker havner i denne kategorien viser hvor viktig det er å sette fokus på dette. Vi håper de nye kravene vil bidra til å få tallet ned, sier Ytre-Hauge.

Videre på listen over hva nordmenn frykter mest i trafikken kommer glatt føre og dyr i veibanen.

- Dyr i veibanen og vogntog med dårlige dekk har ett fellestrekk: du har liten eller ingen påvirkning på dem når du ferdes på veien. Det eneste du kan gjøre for å øke sannsynligheten for at du klarer å bremse opp eller svinge unna er å tilpasse farten etter kjøreforholdene, sier Camilla Ryste.


Påkjørt elg ble liggende timevis i grøfta

Elgen på bildet ble påkjørt tidlig onsdag morgen. Utpå formiddagen lå den fortsatt i grøfta på Halsebømyra.