Derfor senker Statens vegvesen fartsgrensen fra Byskillet til Sama

Harstad kommune og fylkeskommunen er enige. Politiet har ikke gitt merknader til forslaget.

Storgata Her blir det ny fartsgrense for bilister. Det skal komme nye skilter som viser fartsgrensen gjennom sentrum på høyre side hver 500 meter.  Foto: Lars Richard Olsen

nyheter

Med bakgrunn i Harstadpakken og omlegging av riksvei 83 gjennom Harstadåstunnelen har Statens vegvesen vurdert endring av fartsgrensen fra Byskillet, videre gjennom sentrum og fram til rundkjøringen på Sama.

Den nye fartsgrensen på strekningen går ned fra 50 kilometer i timen til 40 kilometer i timen.