Tre rettsoppgjør etter grov utelivsvold i Harstad

Tre menn med adresser i Harstad har ifølge påtalemakten utøvd grov og uprovosert vold mot andre utelivsgjester.

ALVORLIG Påtalemakten karakteriserer episodene som tildels grov og uprovosert utelivsvold. To av de tiltalte skal også vært i klammeri med politifolk.  Foto: Illustrasjon - Line V. Roksøy

nyheter

Alle tre må møte i Trondenes tingrett i løpet av de neste ukene for å få behandlet sine respektive straffesaker.

Tiltalebeslutningene mot dem beskriver aggressiv og utagerende adferd.