Jardar med håndsrekning til unge hjemmeboende

Jardar Jensen (H) foreslår at Evenespakken også skal gjelde for ungdom som bor hjemme mens de tar utdanning, og kommunestyret vil nå se på ordningen.

Jardar Jensen, Evenes Høyre, vil ha Evenespakke til flere unge.  Foto: Tone A. Karlsen

nyheter

Jensen tok saken opp i en interpellasjon i kommunestyret i Evenes tirsdag.


Dette skal Evenes gjøre for å tiltrekke seg nye innbyggere

Allerede denne uken var det et møte med Forsvaret der bo- og oppvekstvilkår skal presenteres.

 

– Evenespakken er et godt verktøy for å få utflyttede til å komme tilbake til kommunen, og tiltrekke oss nye innbyggere. Men pakken utelater en gruppe ungdom, og det er dem som bor hjemme mens de for eksempel går på fagskole eller lignende, sa Jardar Jensen.