Hålogaland Kraft frifunnet etter rettsoppgjør

I etterkant av bruduljer med en montør på oppdrag for kraftselskapets underleverandører, ble HLK i Ofoten tingrett dømt til å betale til sammen 900.000.

FRIFUNNET Hålogaland Kraft har ikke noe erstatningsansvar, fastslår lagmannsretten, etter at selskapet havn et i bråk med en strømmåler-montør, som til slutt stevnet HLK for retten.  Foto: Illustrasjon - Jim Henriksen

nyheter

Den nye dommen fra ankesaken i Hålogaland lagmannsrett, betyr at Hålogaland Kraft både er frifunnet for erstatningskravet, og får dekket sine sakskostnader i tingretten og i ankeinstansen.

Som følge av myndighetskrav har HLK og Nordkraft siden 2015 drevet et prosjekt med utskifting av strømmålere hos sine abonnenter. Jobben ble satt ut til underleverandører.