– Vi er gode på folkemøter i Evenes, og ønsker oss også det når det gjelder ny kystsoneplan

folk må med: Innbyggerinvolvering blir viktig i arbeidet med ny kystsoneplan i Ofoten, mener Birgitte Rørvik Bruun (Sp). 

nyheter

Kommunestyret i Evenes fikk tirsdag en orientering om arbeidet med ny kystsoneplan for Ofoten fra Narvik kommune, som leder prosessen. Målet er at ny plan skal ut på høring i april/mai, og vedtas av kommunestyrene i september neste år.


Jardar med håndsrekning til unge hjemmeboende

Jardar Jensen (H) foreslår at Evenespakken også skal gjelde for ungdom som bor hjemme mens de tar utdanning, og kommunestyret vil nå se på ordningen.

 

Jan Egil Strand på Evenes Tverrpolitiske Liste mente det blir viktig å finne gode måter å informere om prosessen fortløpende, i slike interkommunale planprosesser. Han foreslo at planutvalget, som i Evenes er formannskapet, holdes løpende orientert. Birgitte Rørvik Bruun vil ha folkemøter om kystsoneplanen.