Meninger:

Slik opplevde jeg å bli operert ved UNN Harstad

Den 04.11 ble jeg innlagt på Harstad sykehus – ortopedisk avdeling for sette inn en hofteprotese.

ERFARING En pasient vil gjerne si noen ord om oppholdet sitt ved UNN Harstad.  Foto: Illustrasjon

nyheter

Etter at det ble konstatert at jeg måtte opereres oppsto utfordringen, hvor skulle jeg få foretatt inngrepet? Alternativene var flere – bland annet Drammen sykehus.

Da jeg følte jeg hadde begrensede muligheter til å gjøre ei faglig vurdering satte jeg de som er i miljøet på saken. Konklusjonen ble at Harstad sykehus ville være det beste alternativet. Her ble blant annet faktorer som metode, dyktighet og reising fra operasjonsstedet lagt til grunn.