Meninger:

Forventninger til en ny nordområdemelding – nord må ses fra nord

Nordområdene er, og vil være, Norges viktigste satsingsområde i uoverskuelig framtid.
nyheter

Arbeidet med ny nordområdemelding er i full gang. Det økte internasjonale fokuset på de sirkumpolare områdene i nord stiller ikke bare krav til Norges internasjonale fokus, men også det regionale innholdet og kapasiteter i landets nordligste landsdel.

Det har aldri vært viktigere å tydeliggjøre grunnlaget for nordområdepolitikken med avklarte perspektiver på hva nord er, og skal være. Innholdet og ambisjonene i den forestående nordområdemeldingen vil være avgjørende for Norges muligheter til å ta en ledertrøye i Arktis. Troverdighet fordrer her perspektiver og prioriteringer som muliggjør en sammenheng mellom den internasjonale, nasjonale og regionale politikken. For å sikre størst mulig legitimitet må man derfor ivareta det regionale eierskapet til den nasjonale politikken. De mennesker som hver eneste dag står med skoene på i nord, må føle eierskap til det vi driver med.