Yrket er kvinnedominert, men her er nesten halvparten menn

Flest kvinner jobber i barnevernsinstitusjoner. I Kvæfjord er nesten halvparten av staben menn.

BARNEVERNSINSTITUSJON: Kvæfjord ungdomssenter stiller mannsterk om jevn fordeling av mannlige- og kvinnelige ansatte. I landet ellers er trenden annerledes. Fra venstre: Oddvar Jenssen, miljøarbeider, Egil Kallset, konsulent, Edvard Hotvedt, avdelingsleder, Lars-Jonny Pedersen, spesialutdannet miljøterapeut og Stian Johnsen Presteng, enhetsleder.  Foto: Håkon Wikan

nyheter

Kvinnelige barnevernsansatte er gjerne overrepresentert i omsorgsyrkene, men ved Kvæfjord ungdomssenter har de klart å tiltrekke seg mange menn de siste årene.

Avdelingsleder Edvard Hotvedt sier at trenden med flere kvinner i yrket er begynt å snu.