Varsler krise for fiskerihavner

Fem kystfylker, inkludert Nordland, Troms og Finnmark ber stortinget og regjeringen ta avgjørende grep for fiskerihavnene i statsbudsjettet for 2020.

PENGEMANGEL Regionene får råderetten over fiskerihavnene fra staten, men føler det følger for lite penger med.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Stortinget vedtok i juni 2017 å overføre ansvaret for fiskerihavnene fra statlig til regionalt nivå fra 1. januar 2020. Etter at forslag til statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram, gjenstår det kun 120,5 millioner kroner til fordeling til regionene: Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Påstanden fra fylkene er at dette ikke er nok til å satse på havnene i fremtiden.