Syv nye piloter inn i ambulanse-beredskapen

Luftambulansetjenestens Flygerforening (LTF) og Babcock Scandinavian AirAmbulance kom i dag til enighet om en fireårig avtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for selskapets piloter.

LØSNING Daglig leder Marius Hansen i Babcock er fornøyd med å ha oppnådd enighet om ny avtale som styrker beredskapen.  Foto: BSAA

BEREDSKAP Babcock Scandinavian Air ambulanse-fly.  Foto: John Trygve Tollefsen / BSAA

nyheter

Enigheten innebærer at de syv pilotene på Gardermoen, som etter overtakelsen 1. juli ikke har hatt faste oppdrag, umiddelbart vil kunne begynne å fly pasienter, heter det i en pressemelding.

I tillegg er det blitt enighet om endringer som vil sørge for at stand by-pilotene raskere kan komme seg til baser hvor det er sykdom eller andre forfall, hevder selskapet.

Daglig leder Marius Hansen i Babcock er tilfreds med å ha oppnådd enighet.

- Vi er opptatt av å beholde våre dyktige piloter i tjenesten, og har derfor kommet dem i møte på noen av de kravene de fremsatte. Til gjengjeld får vi et bedre system, der vi kan benytte ledige piloter på en bedre måte, og sørge for at hull i vaktplaner som følge av sykdom raskere kan tettes, sier Marius Hansen.

- Vi mener vi har oppnådd gode resultater på vegne av våre medlemmer, og er fornøyd med den nye avtalen, sier Arnfred Hansen, leder i LTF, i pressemeldingen.

Avtalen skal nå ut til uravstemming blant LTFs medlemmer.