Nye Troms og Finnmark:

Se presentasjonen av det nye fylkesrådet og politisk plattform klokken 1230

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti presenterer sin politiske plattform for 2019 – 2023 og det nye fylkesrådet for Troms og Finnmark.

Nye Troms og Finnmark fylke Bildet ble tatt under det konstituerende fylkestinget i Harstad 28. oktober. I dag skal fylkesrådet legge fram sin politikk for de neste fire årene. 

nyheter

Det nye fylkesrådet, fylkesordfører og gruppelederne fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil være tilstede på presentasjonen.

Overføringen fra fylkeshuset i Tromsø starter klokken 1230 fredag: