Meninger:

Høgtun boligfelt, Evenes midt i opplevelsen og ønsket om å utvikle kommunen

Gjennom en lang valgkamp preget av til tider krasse utspill, holdt det hardt å ikke kaste seg inn i debatten omkring tomtene i Høgtun boligfelt. Men nå kom siste dråpen i vannglasset, og vi ser det som nødvendig å belyse Evenes Høyres syn i saken.

INNLEGG Sisilja Viksund (bildet) og Viveka Teräs fra Evenes Høyre gir sin versjon av eiendomsdramaet i kommunen denne høsten.  Foto: Arkiv - Ivar L. Paulsen

nyheter

27. august behandlet vi sak 39/19 som omhandlet Eveneslagrene AS sitt ønske om å kjøpe to tomter pluss tilleggsareal, for å sette opp flermannsboliger for utleie eller salg. Firma tilbydde Evenes kommune 20 kroner per kvadratmeter.

To dager før saken skulle behandles mottok syv av kommunestyrets medlemmer e-post fra Pål Johansen i Eveneslagerene, der han tilbydde 25 kr per kvadratmeter. Utbygger påpekte samtidig at firma hadde lite tid og vurderte å etablere seg på ledige boligtomter på Breistrand i Skånland kommune, dersom det ikke ble en rask avklaring i Evenes.