– Hvor ble det av lovnadene dere ga i valgkampen om å skape vekst og utvikling i Harstad?

– Hvor ble det av lovnadene dere ga i valgkampen om å skape vekst og utvikling i Harstad, spør gårdeierne Karl-Erik Aagaard-Nilsen og Stig Lind.

politikerhåp: Stig Lind (t.v.) og Karl-Erik Aagaard-Nilsen ser fram til at byens nye torv står ferdig. – Men nå håper vi politikerne står ved sine løfter fra valgkampen om å bidra til vekst og utvikling i Harstad. I rådmannens budsjettforslag ser vi svært lite til dette, sier de to gårdeierne i sentrum. FOTO: ANDREAS Isachsen 

nyheter

De har begge studert rådmann Hugo Thode Hansens forslag til budsjettsalderinger for Harstad kommunes budsjett 2020.

Tverrpolitiske løfter

– Hva skal skape vekst i Harstad i årene fremover? Vi ser lite eller ingen signaler i dette budsjettet som peker på hvor denne veksten skal komme. Derfor setter nå vår lit til at ordførerkandidatene som stilte på valgduellen før valget, nå leverer på de løftene som tverrpolitisk ble fremsatt om å jobbe for vekst og utvikling i kommunen, sier Lind og Aagaard- Nilsen.