Korketrekkeren gjenfødt som vandringskorridor i luksusklassen

Øvre og nedre sentrumsbydel har fått tilbake sitt viktige vertikale bindeledd. Korketrekkeren har fått ei kraftig oppgradering.

Korketrekkeren oppgradert: Uten pomp og prakt er Korketrekkeren mellom Hålogalandsgate og Halvdans gate gjenåpnet i en imponerende standard. Foto: Knut Godø 

nyheter

Den nordligste av de to korketrekkerne i Harstadåsen har ligget som et uttørka elveløp det siste året, til tider ufremkommelig, avstengt og forlatt. Bakgrunnen har vært graving og oppgradering av rørgater nede i grunnen. Det nødvendige, nokså bratte og kompliserte arbeidet er unnagjort, og grøfter ble gjenlagt. For et par måneder siden gikk arbeidet i gang med å gi Korketrekkern sin endelige form.


- Korketrekkeren bør få en oppgradering

Snarveien mellom øvre og nedre bydel trenger en høyst nødvendig oppgradering. Nå har kommunen sjansen til å ruste opp stien.

 

Uten fanfarer, musikkorps, pomp og ståk er den nordligste av de to korketrekkerstiene i Harstadåsen gjenåpnet, og har vært i bruk et par uker. Selve stien er jevnet ut og strukket en anelse både mot høyre og venstre, som gjør den slakere enn tidligere, og mye enklere å gå, både opp og ned. Hele fem lyspunkter skinner - forutsatt rom i kommunalt driftsbudsjett - over stien, og lyser vakkert opp Korketrekkerens sikker såvel som sakker.