Holder avgiftene på dagens nivå

Rådmann Hugo Thode Hansen legger ikke opp til økning i de kommunale avgiftene neste år.

IKKE ØKNING Rådmann Hugo Thode Hansen 

nyheter

I rådmannens forslag vil avgiftene for vann, avløp, renovasjon, slam og feiing øke med 425 kroner fra 2019 til 2020. Det tilsvarer forventet lønns- og prisvekst.

– Vi foreslår at avgiftene blir holdt på et nivå som er stabilt over tid. Dette fremfor å år med stor reduksjon for deretter å måtte øke igjen, påpeker rådmannen.