Fem bokser: Tror folk blir veldig fornøyde

Da Hålogaland Ressursselskap (HRS) inviterte skånlendingene til informasjonsmøte om den nye sorteringsordninga, var interessen stor.

NYTTIG Møtet bød på mye nyttig informasjon, og noen fikk luftet noen frustrasjoner omkring søppelhåndteringa.  Foto: Per Jan Pedersen

nyheter

HRS innfører en ny sorteringsordning fra nyttår, og nye Tjeldsund kommune er blant de første som blir berørt. Antall dunker utvides fra tre til fem, og behovet for informasjon viste seg å være stort.

Omlegginga skjer som følge av et EU-direktiv som skal sørge for en høyere materialgjenvinningsgrad av avfallet vårt. Målet for 2020 er at 50 prosent av avfallet skal gjenvinnes til nye produkter. I dag er gjenvinningsgraden 35 prosent.