Meninger:

Det virker som politikerne i beste fall har blitt utsatt for lobbyvirksomhet, eller er det verre enn det?

Typisk kapitalismen er overinvesteringer der de kan tjene mest penger. Slik sett er det anarki. I Harstad ser vi det for tiden med leiligheter og hotellsenger.

BYGGEBOOM Artikkelforfatteren advarer mot overetablering i eiendomsmarkedet.  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Det skjer en overinvestering som ikke kan lønne seg, om ikke det er noen som går over ende. Vi har fått Harstad brygge, Perlen, Holstneset og flere boligprosjekt. Enda skal vi få leiligheter både på Larsnesset og der Gammelbrygga står, ja mest hele strandsonen skal bygges. Bygging av leiligheter har vært sett på som en sikker investering. Men er det nå det?

Befolkningstallet går ned i Harstad. En av de største årskullene er de som er i ferd med å gå over i pensjonistenes rekker. Det kan være at disse ønsker å bo i leiligheter fremfor eget hus. Kanskje en fordel for å unngå snømåking og gressklipping, og heller få en vaktmester til å ta vanlig vedlikehold. Denne gruppa får neppe lån, men de har gjerne privathus de kan tenke seg å selge.