Meninger:

« ..til å gråte av»

Så gikk det knapt ett år fra sentrale politikere (de kalte seg vist Tuppen og Lillemor) sto fram i avisen med det motsatte av gråt- smil og kakefest- og feiret kommunens solide økonomi/overskudd!

FAKSIMILE Førstesiden i Harstad Tidende 7. november 2019. 

nyheter

Så kommer fakta på bordet, og nå bites hestene.

Da kommunebudsjettet er 70-80 prosent lønn, ja så blir det igjen å jakte på nedskjæringer, tjenester som er lovpålagte. Men da forventes det at det skrapes i alle kriker og kroker, også på det administrative apparatet, som er direkte underlagt rådmannen.