Leder:

Vend i tide, det er ingen skam å snu

Å hevde at sentrumsplanen er død, vil være å ta hardt i. Men i forrige ukes kommunestyremøte ble den påført skader som kan vise seg å bli banesår.

Med hvilken begrunnelse skal de nå kunne avslå en bebudet dispensasjonssøknad fra Sverre Utvåg og Nordic Management?

nyheter

Isolert sett er det lite og ingenting å utsette på at Kaarbø utvikling får bygge et 40 meter høyt hotell. Ei heller finner vi grunn til å kritisere vedtaket om at samme utbygger – i samme område – også får dispensasjon til å bygge tre boligblokker med høyder på henholdsvis 31, 27 og 24 meter. Alle over planverkets uttalte grense på 20 meter. Strengt tatt sier dispensasjonsbehovet mer om et planverk der tillatt byggehøyde fremstår som et resultat av «tenk på et tall».

Kommunens folkevalgte skal ikke la seg forundre over at dispensasjonssøknadene nå vil komme i tur og orden. Og man kan like det eller ikke, men faktum er at kommunestyrets vedtak har skapt presedens. Politikerne har muligens ikke malt seg helt opp i hjørnet, men det hersker liten tvil om at nødutgangen er smalnet inn.