Spørsmål gjenstår

Det gjenstår flere spørsmål. Ikke minst rundt NAVs nærmest ufattelig sendrektige reaksjon på dommene i Trygderetten, og fremfor alt gjelder det statsrådens responstid da varsellampene blinket om feiltolkning.

Et eksternt granskningsutvalg er nødvendig, ettersom alle deler av statsmakten er involvert.

nyheter

Oppgave nummer én, og som gir seg selv, etter NAV-skandalen: Å rette opp det som i det hele tatt lar seg rette opp overfor alle dem som er blitt dømt og/eller avkrevd tilbakebetaling av trygdeytelser på feilaktig grunnlag. Snarest mulig og på smidigste måte. På dette punktet fikk arbeidsminister Anniken Hauglie (H) selvsagt nok full tilslutning da hun i går holdt sin redegjørelse i Stortinget. Det må ikke herske tvil om at staten nå vil følge opp statsrådens uforbeholdne unnskyldning ved å gjøre opp for seg økonomisk. Og det må heller ikke gis rom for tvil underveis i den forestående prosessen, det må alle involverte ledd i statsapparatet sørge for. Så får blikket vendes mot den eksterne granskningen som Hauglie varslet, i en redegjørelse som var grundig – så langt den rakk.

Å snu alle steiner er som regel et tidkrevende arbeid. Fremdriften må sikres også her, men man får – som også Ap-leder Jonas Gahr Støre presiserte – bruke nødvendig tid for å finne ut hvordan ting kunne gå så galt. I det historiske perspektivet har regjeringer og stortingspartier i alle politiske farger sin del av ansvaret for feiltolkningen av EØS-reglene og forordningen som begrenser adgangen til å ta med seg ytelser ved opphold i EU/EØS-land.