Setter inn ekstra fly for å bedre ambulanseberedskapen i Nord-Norge

Babcock setter inn et ekstra kortbanefly med eget mannskap for å sikre bedre ambulanseflyberedskap i Nord-Norge.

BEREDSKAP Babcocks Beech B250 ambulansefly.  Foto: BSAA/John Trygve Tollefsen

nyheter

Torsdag møter selskapet pilotene til forhandlinger om en ny avtale som kan åpne for å benytte ledige piloter på baser hvor det mangler bemanning, melder selskapet i en pressemelding.

Babcock er ikke fornøyd med å ha levert 90,65 prosent tilgjengelighet i oktober og setter nå inn flere tiltak. Operatøren av ambulanseflyene opplever fortsatt noen tekniske utfordringer på de nye flyene, men hovedforklaringen på at tilgjengeligheten er lavere enn ønsket, er at selskapet på grunn av gjeldende tariffavtale ikke får benyttet tilgjengelig mannskap optimalt, hevder de i pressemeldingen.